WIE ZIJN DE
SCHIEDAMSE LHBT-AMBASSADEURS?

En wat is hun missie! Klik hier..

Missie
De LHBT ambassadeurs van gemeente Schiedam (destijds gestart als homo-ambassadeurs) maken zich sterk voor emancipatie in de stad Schiedam. De ambassadeurs bevorderen sociale acceptatie van seksuele diversiteit in de stad en dragen zo bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de stad.

Schiedam. Stad voor iedereen. Onder dit motto willen de LHBT ambassadeurs dat mensen zich, ongeacht hun geaardheid, welkom voelen in Schiedam! Laten we samen van Schiedam een daadwerkelijke regenboog-stad maken! De LHBT ambassadeurs proberen dit met allerlei evenementen en activiteiten te bereiken.

Ze gaan over LHBT in gesprek met instellingen in het voortgezet onderwijs, sport, zorg en met niet-Westerse gemeenschappen in Schiedam. Ook geven ze gevraagd en ongevraagd adviezen aan gemeente en andere organisaties om emancipatie en acceptatie van LHBT in Schiedam te stimuleren. Ze geven voorlichting en organiseren themabijeenkomsten en filmavonden.

De LHBT ambassadeurs sluiten aan bij nationale en internationale roze/regenboog-feestdagen en evenementen, zoals de Roze zaterdag, Internationale Coming Out dag en de Nationale Paarse Vrijdag. Om zo constant aandacht te vragen voor de LHBT gemeenschap. Om er ook in Schiedam een feestje van maken.

DE M VAN MENS

Er zijn mensen die aan LHBT nog een letter of zelfs meerdere letters willen toevoegen. Q van queer of I van intersekse persoon. De LHBT ambassadeurs denken dat het niet om de toevoeging van steeds meer letters gaat. Eigenlijk zou één letter voldoende moeten zijn. De M. Van MENS. De LHBT ambassadeurs van gemeente Schiedam zetten zich graag in voor iedereen die zichzelf wil zijn en daarbij maatschappelijke tegenwind ondervindt.

Zodat duidelijk wordt dat Schiedam voor iedereen open staat. Dat we met z’n allen in hetzelfde schuitje zitten. Ook hetero ’s. Niet alleen LHBT ’s, maar ieder mens strijdt om de persoon, de mens te (mogen) zijn die hij/zij werkelijk is. Dat is een strijd waarin niet alleen LHBT ’s, maar ook veel hetero ’s zich kunnen herkennen.

In december 2013 werden door gemeente Schiedam een aantal LHBT ambassadeurs benoemd. In 2018 hebben zowel Theo van der Heijden als Frank Magielsen zich teruggetrokken als vrijwilligers en er werden door de gemeente Schiedam geen nieuwe ambassadeurs benoemd. LHBT Schiedam is gestopt als vrijwilligersorganisatie.

FRANK MAGIELSEN

“Als LHBT ambassadeur ben ik verantwoordelijk voor de promotie van onze activiteiten via social media. Eind december 2014 ben ik de site van homo-ambassadeurs Schiedam gestart. In onderhoud de contacten met andere LHBT-organisaties. Daarnaast ben ik vrijwilliger in het roze café van Henk van den Broek.”

Lees meer...

“Mijn persoonlijke doel? Uitdragen dat een lesbo, homo, bi, transgender of intersekse persoon (LHBTi) een mens is zoals alle anderen. Met dezelfde rechten als mensen die in een traditionele genderrol hun geluk proberen te vinden. Niemand verdient het om op basis van aangeleerde vooroordelen door anderen gediscrimineerd of genegeerd te worden.”

theo van der heijden

Is ondernemer in Schiedam. Hij heeft zich binnen enkele organisaties sterk gemaakt voor homo-emancipatie. Voor hem is dat geen gewonnen zaak. Theo ziet het daarom als zijn plicht om waar mogelijk een steentje bij te dragen aan de emancipatie van homoseksuele vrouwen en mannen, biseksuelen en transgenders in Schiedam.

Lees meer...

“Ik wil bijdragen aan de veiligheid en verdraagzaamheid binnen onze gemeente. Door het organiseren van kleine activiteiten. En door invloed uit te oefenen op het gemeentelijk LHBT-emancipatiebeleid. Ik ga voor een rozer en verdraagzamer Schiedam!”