Transgender

Transgender
Wat is het?

Elk kind dat geboren wordt, krijgt één predicaat meteen mee: jongen of meisje. Maar niet iedereen voelt zich daar later in het leven gelukkig mee, om wat voor reden dan ook. Maar vaststellen dat je transgender bent, is niet iets wat je zomaar even doet. Het je afvragen is al een hele stap, en luidt vaak een langdurig proces van praten, onderzoeken en uitproberen in.


Transgender – Hoe je het benoemt

Transgender is een parapluterm voor mensen wiens genderidentiteit en/of genderexpressie anders is dan het geslacht dat bij hun geboorte werd genoteerd. Deze term omvat een spectrum aan genderdiverse mensen, waaronder transgender mannen, transgender vrouwen, crossdressers en vele anderen die zich niet (enkel) identificeren als man of vrouw.


Transgender – Meer informatie

Wil je meer weten over wat het betekent transgender te zijn? Ga dan naar transgenderinfo.nl. Dit is een informatieve website voor iedereen die transgender is, nog op zoek is en alle mensen in hun omgeving.

Transgender Netwerk Nederland is de landelijke belangenorganisatie voor transgender personen. Zij pleitten voor betere wetgeving, bescherming tegen discriminatie, meer acceptatie en een genderdiverse samenleving. Leer meer over TNN en hun projecten op hun website: transgendernetwerk.nl.

Deze informatie kwam tot stand met de medewerking van Transgender Netwerk Nederland.